Beleidsdoelen

Bedrijven zijn innovatief sterk

8.3

Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk

Door innovatieve bedrijvigheid te stimuleren, willen we bereiken dat onze economie concurrerend blijft. We richten ons daarbij op het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Dit hebben we met onze partners vastgelegd in de Regionaal Economische Agenda (REA) die zich richt op de hoofdthema’s toekomstbestendige leefomgeving (1), gezonde mensen (2) en waardevolle digitalisering (3). Deze agenda vormt de inhoudelijke basis voor versterking van het regionaal economisch ecosysteem, waaronder de Economic Board Utrecht (EBU) en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht. Ook zetten we in op een hecht en effectief ecosysteem voor start-ups en scale-ups. Daarnaast richten we ons vanuit het coalitieakkoord op het MKB, dat voor de uitdaging staat bedrijven toekomstbestendig te maken; denk aan om- en bijscholing van het personeel, verduurzaming en digitalisering.

schaal x € 1.000
Lasten € 3.578
Baten € 0
Saldo € 3.578
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57