Beleidsdoelen

Bedrijven zijn innovatief sterk

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

735

731

731

731

Materiële lasten

2.843

2.908

2.894

2.334

Baten

-

-

-

-

Totaal Baten

Saldo beleidsdoel excl. reserves

3.578

3.639

3.625

3.065

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57