Economische profiel sterk en competitief

Meerjarendoelen

8.2.2

Het (inter)nationaal vestigingsklimaat is beter

Een goed (inter)nationaal vestigingsklimaat is belangrijk voor de ontwikkeling van de Utrechtse economie. De kwaliteit van het vestigingsklimaat bepaalt of (internationale) bedrijven en instellingen zich hier willen vestigen en zo het Utrechtse economische systeem kunnen versterken. Belangrijke factoren zijn onder andere hoogwaardige dienstverlening voor publieke en private zaken en een goed aanbod van internationaal onderwijs. Via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht wil de regio Utrecht internationale bedrijven naar de regio te halen en onze kennis over hun wensen versterken.  

International Welcome Center Utrecht Region (IWCUR)
Het International Welcome Center Utrecht Region (IWCUR) (https://welcome.utrechtregion.com/en/iwcur) draagt bij aan een beter vestigingsklimaat en een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen. Het bundelt publieke en private diensten die de formaliteiten bij vestiging in de regio Utrecht vergemakkelijken en zorgt voor aansluiting bij een netwerk van internationals in de regio. Samen met gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum en de Universiteit Utrecht dragen we zorg voor een continue uitvoering van het IWCUR, voor een periode van vijf jaar. Met het IWCUR streven we ernaar dat internationals zich sneller thuisvoelen en beter  integreren in Nederland. We spannen ons ervoor in dat zoveel mogelijk gemeenten zich hierbij aansluiten en optimaal gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het IWCUR. Met als doel dat er voor de hele regio Utrecht één plek ontstaat waar international met vragen terecht kunnen.

Internationaal onderwijs
We constateren dat het aantal leerlingen in de regio die behoefte hebben aan internationaal onderwijs met zo’n 3% per jaar groeit. Een goed aanbod van internationaal onderwijs is voor veel werkgevers een belangrijke vestigingsvoorwaarde. Op basis van de resultaten van het onderzoek ontwikkelen we regionale samenwerking die zorg moet dragen voor voldoende en goed internationaal onderwijs, gericht op de wensen en behoeften. De rol en inzet van de provincie zal hierin met name faciliterend zijn.  

Beoogd resultaat 2021  
•   Concrete resultaatafspraken met de ROMRU over acquisitie van internationale bedrijven en instellingen en over kennisontwikkeling ten behoeve van het internationaal beleid
•   Op het terrein van internationaal onderwijs is een regionale samenwerking ontwikkeld
•   Er zijn concrete resultaatafspraken met het International Welcome Centre Utrecht Region over haar werkzaamheden en zoveel mogelijk gemeenten maken gebruik van de diensten van het IWCUR

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57