Economische profiel sterk en competitief

Meerjarendoelen

8.2.1

Innovatie is sterker doordat overheden, onderwijs/ onderzoek en ondernemers elkaar makkelijker weten te vinden

Door het bundelen van de uitvoerende taken bij de ROM Regio Utrecht krijgt de EBU meer focus op het organiseren van het netwerk van ondernemers, overheden en kennisinstellingen. De EBU zal haar activiteiten richten op het samenbrengen van deze partijen rond vraagstukken van verduurzaming, energie, klimaat, digitalisering en gezondheid, waarbij we de EBU nadrukkelijk vragen hierbij de kleinere gemeenten in de regio (via U16 en Regio Amersfoort) en het MKB (via VNO-NCW/MKB-Midden) te betrekken. Ook in andere samenwerkingsverbanden zoals Utrecht Science Park, RegMed XB, Lage Weide, MKB-deal en Regio Deals weten deze partijen elkaar steeds beter te vinden rond innovatieve vraagstukken.  

Beoogd resultaat 2021  
•   Er zijn succesvolle netwerkevents georganiseerd voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden, gericht op de thema’s van de Regionale Economische Agenda (REA);
•   Er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand gekomen tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden binnen de thema’s van de Regionale Economische Agenda (REA);
•   De Utrechtse gemeenten en het MKB zijn actief betrokken bij de netwerkevents en samenwerkingsverbanden;
•   Er is een bestuurlijk netwerk van de wethouders economie uit de provincie ontwikkeld en gefaciliteerd.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57