Beleidsdoelen

Economische profiel sterk en competitief

8.2

Het economische profiel (Gezond Stedelijk Leven) is sterk en zichtbaar competitief

Met de totstandkoming van de Regionale Economische Agenda (REA) en de oprichting van de ROM Regio Utrecht kiest de regio voor een duidelijke inhoudelijke focus op Gezond Stedelijk Leven en versterking van het instrumentarium. Dit geeft de Economic Board Utrecht (EBU) een inhoudelijk kader voor het versterken van het netwerk van ondernemers, overheden en kennisinstellingen, het profiel en de lobbykracht. De bundeling van de internationale activiteiten op het gebied van Trade & Invest binnen de ROM zorgen voor verdere versterking van dit profiel en internationale slagkracht en ondersteuning voor Utrechtse ondernemers die willen exporteren. Het kenniscluster op het Utrecht Science Park en toepassingsgebieden als Merwedekanaalzone (gezond stedelijk leven), Lage Weide (circulaire maakindustrie) en de regio Foodvalley (Regiodeal) zorgen voor zichtbare en tastbare resultaten die het profiel versterken en verder ontwikkelen.

schaal x € 1.000
Lasten € 1.152
Baten € -4
Saldo € 1.148
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57