Beleidsdoelen

Economische profiel sterk en competitief

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

501

502

502

502

Materiële lasten

651

647

647

647

Baten

-4

-

-

-

Totaal Baten

-4

Saldo beleidsdoel excl. reserves

1.148

1.149

1.149

1.149

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57