Beleidsdoelen

Voldoende vestigingsmogelijkheden

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

344

342

342

342

Materiële lasten

351

151

151

151

Baten

-36

-36

-36

-36

Totaal Baten

-36

-36

-36

-36

Saldo beleidsdoel excl. reserves

659

457

457

457

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57