8. Economie

Wat gaat dat kosten?

8. Economie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

2.450

2.792

3.084

3.073

3.073

3.073

Materiële lasten

12.973

19.015

11.611

9.392

8.964

8.415

Baten

1.610

1.661

4.729

36

36

36

Totaal Baten

1.610

1.661

4.729

36

36

36

Saldo van dit programma

13.813

20.146

9.966

12.429

12.001

11.452

Stortingen in reserves

1.177

-

2.615

42

-

-

Onttrekkingen aan reserves

1.677

6.700

-

109

-

-

Beslag op de algemene middelen

13.313

13.446

12.581

12.362

12.001

11.452

Reserves Economie

Mutaties in de reserves

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Reserve Programma Landelijk Gebied

1.177

-

2.615

42

-

-

Totaal Stortingen in reserves

1.177

0

2.615

42

0

0

Reserve Toeristische ontwikkeling

32

80

-

-

-

-

Reserve Projecten

1.304

765

-

-

-

-

Reserve Programma Landelijk Gebied

-1.250

798

-

109

-

-

Reserve Cofinancieringsfonds

1.591

4.500

-

-

-

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

1.677

6.143

0

109

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57