4. Energietransitie

Beleidsdoelen

Programma

Beleidsdoel

Meerjarendoel

4

Energietransitie

4.1

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie

4.1.1

De ondersteuning van inwoners voor energiebesparing is beter (door o.a. gemeenten, woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren)

4.1.2

Toezicht op de verplichte energiemaatregelen voor bedrijven wordt beter uitgevoerd

4.1.3

Er komt meer ondersteuning bij energiebesparing voor maatschappelijke organisaties

4.2

De opwekking en beschikbaarheid van duurzame energie in de provincie Utrecht is sterk toegenomen

4.2.1

Meer zonnepanelen op daken

4.2.2

De groei van duurzame energie wordt ruimtelijk beter mogelijk gemaakt

4.2.3

Meer inwoners doen mee en participeren in de energietransitie

4.2.4

Het aandeel duurzame warmtebronnen voor de verwarming van gebouwen is groter

4.2.5

Er zijn meer publieke laadpunten voor elektrisch vervoer

4.3

De energietransitie is haalbaar, betaalbaar  en innovatief

4.3.1

Wet- en regelgeving zijn beter afgestemd op energietransitie (lobby)

4.3.2

Innovaties leveren een grotere bijdrage aan duurzame energievoorziening

4.3.3

De energietransitie is beter betaalbaar voor iedereen (passende financiële instrumenten)

4.4

De Provincie is een geloofwaardige partner in de energietransitie door het goede voorbeeld te geven

4.4.1

De provincie Utrecht is een aansprekender voorbeeld van energieneutrale bedrijfsvoering en inkoop

4.4.2

De provincie Utrecht benut haar eigen mogelijkheden voor een duurzame energieopwekking beter

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57