Energietransitie is haal- en betaalbaar

Meerjarendoelen

4.3.1

Wet- en regelgeving zijn beter afgestemd op energietransitie (lobby)

Wij wenden onze invloed aan bij de totstandkoming van wet- en regelgeving en de toepassing daarvan waardoor  de energietransitie versneld wordt.   

Beoogd resultaat 2021
•   Public affairs activiteiten op het gebied van besparen, verduurzamen en groen herstel uit de agenda’s voor Europa en Nederland, worden volgens plan uitgevoerd.
•   Belemmeringen zijn in beeld gebracht i.s.m. gemeenten, energiecoöperaties, bedrijven en andere partners.
•   Samen met andere provincies zijn afspraken gemaakt met een nieuw kabinet om belemmeringen die worden gesignaleerd voor het nakomen van de afspraken uit het klimaatakkoord, weg te nemen.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57