Beleidsdoelen

Energietransitie is haal- en betaalbaar

4.3

De energietransitie is haalbaar, betaalbaar  en innovatief

De ambities voor de verandering van het energiesysteem liggen hoog, maar er zijn nog geen uitgestippelde paden voor een transitie die alle doelen realiseert en waarbij iedereen mee kan doen. Om die reden is er aandacht voor behartiging van belangen bij het Rijk en in Europa, en worden innovatieve aanpakken en financieringsvormen ontwikkeld, gebruikmakend van technische innovaties.

schaal x € 1.000
Lasten € 2.288
Baten € 0
Saldo € 2.288
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57