Energietransitie is haal- en betaalbaar

Meerjarendoelen

4.3.2

Innovaties leveren een grotere bijdrage aan duurzame energievoorziening

Door onderzoek en innovatie zoeken we naar manieren om energiebesparing en duurzame opwek, sneller, inclusiever, goedkoper en beter te realiseren. In 2020 is een motie aangenomen over het uitvoeren van een onderzoek naar toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving. Het budget daarvoor is opgenomen in de begroting en vertaald naar een beoogd resultaat.

Beoogd resultaat 2021
•   Technische innovaties, die gezien profiel van de regio hier kansrijk zijn om te ontwikkelen of uit te testen voor de Utrechtse energietransitie, zijn in beeld gebracht.
•   3 van deze innovaties worden met behulp van de provincie getest binnen de Provinciegrenzen.
•   Onderzoek naar een pilot voor toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving is afgerond en besluitvorming over een vervolgtraject heeft plaatsgevonden.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57