Energietransitie is haal- en betaalbaar

Meerjarendoelen

4.3.3

De energietransitie is beter betaalbaar voor iedereen (passende financiële instrumenten)

Om de energietransitie haalbaar en betaalbaar uit te voeren, ontwikkelen we samen met marktpartijen en gemeenten, verduurzamingsaanpakken waaraan iedereen mee kan doen. Voor de financiering van de verduurzamingsaanpakken werken we samen met marktpartijen, het Rijk en Europa. We zetten in op: garanties, leningen en subsidies.

Beoogd resultaat 2021
•   Versterken van het ontwikkel- en financieringsnetwerk voor collectieve en inclusieve energietransitie aanpak, waardoor meer financieringsoplossingen kunnen worden aangeboden.
•   Financiering van een tweede pilot gebouw gebonden financiering samen met een gemeente.
•   Starten met een sociaal inclusief versnellingsprogramma samen met onze stakeholders.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57