Beleidsdoelen

Geloofwaardige partner energietransitie

4.4

De Provincie is een geloofwaardige partner in de energietransitie door het goede voorbeeld te geven

De energietransitie vraagt soms om dappere keuzes, gedragsveranderingen en investeringen. Zoals de Provincie Utrecht aan anderen eisen stelt, willen we ook zelf het goede voorbeeld geven door de organisatie te verduurzamen.  

schaal x € 1.000
Lasten € 87
Baten € 0
Saldo € 87
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57