Geloofwaardige partner energietransitie

Meerjarendoelen

4.4.1

De provincie Utrecht is een aansprekender voorbeeld van energieneutrale bedrijfsvoering en inkoop

De provincie maakt serieus en zichtbaar werk van energiebesparing en duurzame opwek in haar panden en bedrijfsvoering waardoor ze andere organisaties en inwoners inspireert om hetzelfde te doen.

Beoogd resultaat 2021
•   Aanpassen van gebouw gebonden installaties die leiden tot een reductie van gebouwgebonden energiegebruik met 3% t.o.v. 2020.
•   Het totale energiegebruik van de provinciale organisatie is in beeld gebracht.
•   Er is een door het CMT goedgekeurd plan voor energiebesparing tot 2035.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57