Geloofwaardige partner energietransitie

Meerjarendoelen

4.4.2

De provincie Utrecht benut haar eigen mogelijkheden voor een duurzame energieopwekking beter

De provincie zal haar eigen vastgoed en bezittingen beschikbaar stellen om met bewezen technologie  en met innovaties bij te dragen aan duurzame energieopwekking.  

Beoogd resultaat 2021
•   Door uitbreiding van het aantal zonnepanelen op provinciaal vastgoed is de capaciteit van de eigen opgewekte energie verdubbeld t.o.v. 2020  
•   Er zijn 2 zichtbare duurzame initiateven genomen.
•   Er is een door het CMT goedgekeurd plan voor duurzame energieopwekking tot 2035.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57