Beleidsdoelen

Energietransitie is haal- en betaalbaar

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

113

114

114

114

Materiële lasten

2.175

2.215

3.095

3.675

Totaal Lasten

2.288

2.329

3.209

3.789

Saldo beleidsdoel excl. reserves

2.288

2.329

3.209

3.789

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57