Duurzame energie in provincie Utrecht

Meerjarendoelen

4.2.5

Er zijn meer publieke laadpunten voor elektrisch vervoer

Elektrische auto’s gebruiken minder energie en schonere energie en dragen daarmee bij aan energiebesparing en CO2 reductie. Daarom stimuleren we gebruik van elektrische auto’s door te zorgen voor voldoende laadpunten met een goede spreiding, met als doel reductie van broeikasgasemissies (SDG13)

Beoogd resultaat 2021
•   Afspraken voor uitbreiding van de  laadinfrastructuur volgens de Nationale Agenda Laadinfrstructuur (NAL) worden in MRA-E verband uitgevoerd.
•   5 gemeenten worden ondersteund bij het uitvoeren van hun vastgestelde visie laadinfra.
•   Onderzoek afgerond naar mogelijkheden voor versneld elektrificeren van mobiliteit in de provincie Utrecht.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57