Duurzame energie in provincie Utrecht

Meerjarendoelen

4.2.1

Meer zonnepanelen op daken

Er zijn nog veel daken in de provincie Utrecht (woonhuizen, bedrijven, agrarisch vastgoed) waarop zonnepanelen kunnen worden aangebracht, dit draagt bij aan de verduurzaming van de opwek en het realiseren van de doelstellingen van gemeenten en provincies, zoals die onder andere in de regionale energie strategieën (RES) worden afgesproken.

Beoogd resultaat 2021
•   De provincie heeft een ondersteuningsaanpak voor zon op woningen,  bedrijfsdaken, agrarische daken  
•   Er zijn 150 quick-scans uitgevoerd voor zon op bedrijfsdaken.
•   Afronding van project New Grid on the Block en plan van aanpak voor vervolg gereed, met het oog op verlaging aansluitkosten duurzame opwek.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57