Duurzame energie in provincie Utrecht

Meerjarendoelen

4.2.2

De groei van duurzame energie wordt ruimtelijk beter mogelijk gemaakt

In de omgevingswet en de regionale energie strategieën maken we ruimte voor grootschalige opwek van duurzame energie. We formuleren samen met gemeenten en waterschappen zoekgebieden en gaan met inwoners en stakeholders in overleg om vast te stellen op welke locaties duurzame opwek ruimtelijk inpasbaar is, met als doel om duurzame opwek ruimtelijk mogelijk te maken

Beoogd resultaat 2021
•   RES 1.0 vastgesteld met zoekgebieden voor de regio’s RES U16, RES Regio Amersfoort en RES Regio Foodvalley2.
•   Provinciale Omgevingsvisie en Verordening vastgesteld met meer ruimte voor Energietransitie
•   Afgeronde studies naar inpassingsmogelijkheden op het gebied van ruimte, natuur en energienetwerken
•   Met gemeenten afgestemde provinciale strategie voor zonne-energie is gereed.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57