Duurzame energie in provincie Utrecht

Meerjarendoelen

4.2.3

Meer inwoners doen mee en participeren in de energietransitie

Zoveel mogelijk inwoners moeten kunnen meedoen en meeprofiteren van de voordelen van energiebesparing en duurzame opwek om besparings- en opwekdoelen te realiseren. Inclusiviteit is hierbij een belangrijk thema. Bij duurzame opwek projecten streven we naar inspraak van inwoners middels actieve proces participatie en 50% financiële projectparticipatie door inwoners.  

Beoogd resultaat 2021
•   Samenwerkingsverbanden zoals energiecoöperaties worden ondersteund in kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling.
•   Energiecoöperaties worden door een fonds van het Rijk en Provincies, financieel ondersteund bij de ontwikkeling van duurzame opwek projecten.
•   Het Utrechts projectenbureau van en voor de energiecoöperaties ondersteunt energiecoöperaties bij de realisatie van duurzame opwekprojecten.  
•   Gemeenten zijn geadviseerd over de mogelijkheden om op inclusieve wijze invulling te geven aan 50% eigendom bij inwoners.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57