Minder energiegebruik provincie Utrecht

Meerjarendoelen

4.1.2

Toezicht op de verplichte energiemaatregelen voor bedrijven wordt beter uitgevoerd

Via toezicht en handhaving worden bedrijven gehouden aan het nemen van energiebesparende maatregelen waartoe zij wettelijk verplicht zijn en worden bedrijven gestimuleerd meer te doen dan wat wettelijk verplicht is. Daarom wordt toezicht en handhaving door de omgevingsdiensten ingericht en opgeschaald, met als doel reductie van broeikasgasemissies (SDG13)  

Beoogd resultaat 2021

  • 100 uitgevoerde energiecontroles door de omgevingsdiensten  ODRU en RUD
  • 2 bijeenkomsten Utrechts Kennisnetwerk Energiebesparing bij bedrijven en maatschappelijke organisaties  
  • 5 verduurzamingsprojecten van gemeenten en marktpartijen worden door de provincie ondersteund.  
  • Sluiten van een convenant bij voldoende interesse tussen de gemeenten en de provincie Utrecht om toezicht op energiebesparing bij bedrijven te intensiveren  
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57