Beleidsdoelen

Minder energiegebruik provincie Utrecht

4.1

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie

Energiebesparing levert een directe bijdrage aan CO2 reductie, voor inwoners en bedrijven is het een kans om de energiekosten te verlagen en het comfort te verhogen. Daarnaast levert energiebesparing veel werkgelegenheid en innovatie op in de bouw- en installatie sector.

schaal x € 1.000
Lasten € 3.565
Baten € 0
Saldo € 3.565
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57