Beleidsdoelen

Minder energiegebruik provincie Utrecht

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

1.209

1.207

1.139

1.139

Materiële lasten

2.356

2.341

2.367

2.386

Baten

-

-

-

-

Totaal Baten

Saldo beleidsdoel excl. reserves

3.565

3.548

3.506

3.525

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57