Minder energiegebruik provincie Utrecht

Meerjarendoelen

4.1.3

Er komt meer ondersteuning bij energiebesparing voor maatschappelijke organisaties

De succesvolle aanpak van coaches voor de zorg wordt opgeschaald en uitgebreid naar andere maatschappelijke sectoren als onderwijs, sport en cultuur om deze organisaties te helpen bij besparen en verduurzamen, met als doel reductie van broeikasgasemissies (SDG13).  

Beoogd resultaat 2021

  • 5 ondersteuningstrajecten gestart voor de verduurzaming van sportaccommodaties zoals sporthallen en zwembaden.
  • 5 ondersteuningstrajecten gestart voor scholen in het PO en VO.  
  • 5 ondersteuningstrajecten gestart om energiebesparing te stimuleren bij culturele instellingen  
  • 2 bijeenkomsten van het Utrechts Kennisnetwerk Energiebesparing bij bedrijven en maatschappelijke organisaties  
  • Inrichten van ontzorgingsloket ten behoeve van de landelijke RVO regeling voor ondersteuning van maatschappelijke organisaties bij verduurzaming en besparing.
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57