4. Energietransitie

Wat gaat dat kosten?

4. Energietransitie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

-

997

2.319

2.325

2.257

2.257

Materiële lasten

1.770

5.122

6.561

6.796

7.973

7.072

Baten

26

-

-

-

-

-

Totaal Baten

26

0

0

0

0

0

Saldo van dit programma

1.744

6.119

8.880

9.121

10.230

9.329

Stortingen in reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Beslag op de algemene middelen

1.744

6.119

8.880

9.121

10.230

9.329

Reserves Energietransitie

Mutaties in de reserves

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Reserve Projecten

-

-

-

-

-

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57