Beleidsdoelen

Duurzame energie in provincie Utrecht

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

910

917

917

917

Materiële lasten

2.030

2.240

2.511

1.011

Baten

-

-

-

-

Totaal Baten

Saldo beleidsdoel excl. reserves

2.940

3.157

3.428

1.928

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57