Beleidsdoelen

De leefomgeving is gezond en veilig

3.4

De leefomgeving is gezond en veilig

Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die bewoners als prettig ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de positieve invloed op gezondheid zo groot mogelijk is.

schaal x € 1.000
Lasten € 15.676
Baten € -94
Saldo € 15.582
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57