De leefomgeving is gezond en veilig

Meerjarendoelen

3.4.7

Er zijn meer initiatieven genomen voor duurzame en circulaire gebiedsontwikkeling

Om de leefomgeving leefbaarder en duurzamer te maken, werkt de provincie Utrecht samen met gemeenten bij de uitvoering van het omgevingskwaliteits- en duurzaamheidsbeleid. Dat doen we met een gebiedsgerichte aanpak. Via het spoor van duurzame gebiedsontwikkeling stimuleren wij het integraal afwegen van de verschillende onderwerpen die bijdragen aan een gezonde, duurzame, veilige leefomgeving.  

We helpen de Utrechtse gemeenten bij het realiseren van optimale en duurzame leefomgevingen. We wisselen kennis uit via de Leerkring Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) en zetten onze DGO-instrumenten, zoals de DGO-Maptable, de Scan Omgevingskwaliteiten en de Wasstraat Duurzaamheid in bij gemeentelijke ruimtelijke plannen. Naast een gezonde leefomgeving zijn hierbij ook energie, materiaalgebruik, water, groen en mobiliteit belangrijke thema’s.

Beoogd resultaat 2021  

  • Doorontwikkeling van het DGO-instrumentarium, vooral op het gebied van gezonde leefomgeving,

energietransitie, klimaatadaptatie en de ondergrond  

  • Inzet van het DGO-instrumentarium, m.n. de DGO-Maptable, bij tenminste 5 gemeentelijke ruimtelijke

plannen

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57