De leefomgeving is gezond en veilig

Meerjarendoelen

3.4.3

De luchtkwaliteit is beter en komen dichter bij de WHO-advieswaarden

Om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen, streven we naar permanente verbetering van de luchtkwaliteit. We willen uiterlijk in 2030 voldoen aan de WHO-advieswaarden.

Als provincie hebben wij een beperkte invloed op de luchtkwaliteit. Wij werken daarom samen met partners die veelal hetzelfde doel nastreven. Regionaal werken we samen in de uitvoeringsagenda schone lucht en landelijk nemen we deel aan het schone lucht akkoord.

Beoogd resultaat 2021  

  • De herijkte uitvoeringsagenda schone lucht is vastgesteld met deels een vervolg van bestaande projecten, deels nieuwe activiteiten gericht op de doelstelling  
  • Diverse acties van de huidige uitvoeringsagenda schone lucht zijn afgerond met resultaten die we kunnen delen of waarmee we verder kunnen werken. Voorbeelden: het project ‘samen meten met sensoren’, dat in 2021 een vervolg krijgt, een nieuwe samenwerking op dit thema met scholen we leveren in samenwerking met de partners van het Schone Lucht Akkoord (SLA) onderzoeksresultaten naar het onderwerp Schone Havens op, over mogelijkheden voor laad- en vul-infrastructuur voor schone brandstoffen en we werken mee aan een project voor walstroomvoorzieningen.
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57