De leefomgeving is gezond en veilig

Meerjarendoelen

3.4.8

De uitvoering van de  VTH-taken door uitvoeringsdiensten, inclusief toezicht in het buitengebied, is effectiever en efficiënter

Voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de VTH-taken is het belangrijk dat de uitvoeringsdiensten de basis van de dienstverlening op orde hebben: de bedrijfsvoering is op orde (transparant en ‘in-control’), de financiële kaders zijn transparant en overzichtelijk, diensten beschikken over de juiste organisatorische competenties (bestuurlijke sensitiviteit, omgevingsbewust, communicatief, samenwerkingsgericht, ed.), de communicatie is zowel intern als extern effectief en er is een samenhangende digitale ondersteuning.

Beoogd resultaat 2021  

  • Ontwikkeling werkstructuur voor integrale regievoering op (complexe) dossiers
  • Ontwikkeling competentieprofielen voor kritische functies
  • Samen met andere eigenaren en de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) vormgeven aan het doorontwikkelen van de RUD tot een effectieve en efficiëntere organisatie onder de Omgevingswet (versterken eigenaren en opdrachtgeversrol)
  • Ontwikkelen van een format voor (standaard) brieven (i.s.m. communicatiedeskundigen en gedragspsychologen)
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57