De leefomgeving is gezond en veilig

Meerjarendoelen

3.4.2

De inclusieve breedtesport op duurzame accommodaties is sterker

Sport verbindt en draagt bij aan een goede gezondheid. Alle inwoners van onze provincie moeten hieraan kunnen deelnemen (inclusiviteit). Sport verbindt ook veel van onze beleidsdoelen: van duurzaamheid (accommodaties), sociale agenda (inclusie), tot het inrichten van een gezonde leefomgeving die uitdaagt tot sport en beweging. Wij zoeken naar verbinding met partijen (overheid, onderwijs, sportorganisaties en bedrijfsleven) die hierin kunnen bijdragen en willen hierover met hen afspraken maken. Van hieruit vullen we de komende periode onze rol op genoemde punten nader in.

Beoogd resultaat 2021

  • We stellen een beleidskader sport vast, waarmee we richting geven aan onze rol en de eerste acties
  • Ook sluiten we een provinciaal sportakkoord, met gemeenten en stakeholders
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57