De leefomgeving is gezond en veilig

Meerjarendoelen

3.4.9

Het ontwikkelen en realiseren van een versnellingsaanpak van asbestdaken in de provincie Utrecht

We hebben in de provincie Utrecht nog steeds veel asbestdaken, ook al is het aantal vierkante meters de afgelopen jaren afgenomen. Daarom willen we deze problematiek versneld aanpakken. Deze versnellingsaanpak is er vooral op gericht van eigenaren van asbestdaken te ondersteunen bij het verwijderen van hun asbestdak. Onder meer door het ontwikkelen van een financiële regeling voor leningen, de inzet van landbouwcoaches en erfbegeleiders, het uitvoeren van pilotprojecten en voorlichting. We streven naar een koppeling met de energietransitie (zon op dak) en de landbouwtransitie. Partijen zoals het Rijk, koploper provincies en gemeenten ondersteunen de versnellingsaanpak, net als bedrijven die de landelijke samenwerkingsverklaring ‘aanpak van asbestdaken’ (februari 2020 door het Ministerie van I&W geïnitieerd) mede hebben ondertekend.

Beoogd resultaat 2021

  • Opstellen en uitvoeren van een programma asbestdaken
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57