Beleidsdoelen

De leefomgeving is gezond en veilig

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

2.698

2.689

2.593

2.543

Materiële lasten

12.978

14.858

11.408

10.012

Baten

-94

-94

-94

-94

Totaal Baten

-94

-94

-94

-94

Saldo beleidsdoel excl. reserves

15.582

17.453

13.907

12.461

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57