Bodem- en grondwatersysteem is schoon

Meerjarendoelen

3.3.4

De duurzame gebiedsgerichte aanpak van bodem en ondergrond is vaker ingezet

Het bodem- en grondwatersysteem krijgt een steeds grotere rol bij het uitvoeren van maatschappelijke opgaven. Ook naar de diepere ondergrond is steeds meer in beeld als het gaat om bodemenergie en aardwarmte. De toenemende drukte in de ondergrond vraagt om meer regie van overheden en onderlinge afstemming over duurzaam en veilig gebruik van de ondergrond op een manier die aansluit bij de maatschappelijke opgaven waar we als regio boven en onder de grond voor staan.  

In 2021 werken we de duurzame gebiedsgerichte aanpak verder uit, aan de hand van resultaten en leerervaringen tot dusver in o.a. Woerden en Veenendaal. Hiervoor gebruiken we beschikbare kennis en informatie over de ondergrond en zetten dit om in 3-dimensionale visualisaties van de ondergrond. We leveren ook een bijdrage aan onderzoeken, kennisontwikkeling en het identificeren van kansen voor de duurzame gebiedsgerichte aanpak van bodem en ondergrond, in combinatie met het realiseren van de regionale opgaven.  

Beoogd resultaat 2021

  • We werken in een aantal gebieden aan een 3-dimensionale duurzame en gebiedsgerichte aanpak van

bodem en ondergrond  

  • Samen met andere overheden werken we verder aan een strategie om meer regie te pakken op

duurzaam gebruik van de ondergrond, op een manier die aansluit bij gebiedsspecifieke
maatschappelijk opgaven   

  • We stellen nieuw beleidskader vast voor gebiedsgerichte aanpak van historische

grondwaterverontreinigingen onder de Omgevingswet

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57