Beleidsdoelen

Aantal verkeersdoden en gewonden is laag

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

1.099

1.060

1.060

1.060

Materiële lasten

4.150

3.950

3.750

3.693

Baten

-

-

-

-

Totaal Baten

Saldo beleidsdoel excl. reserves

5.249

5.010

4.810

4.753

De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023

Bijdragen Verkeersveiligheid

2.400

2.200

2.000

2.000

Beleidsuitvoering Verkeersveiligheid

1.750

1.750

1.750

1.693

Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 

4.150

3.950

3.750

3.693

Overige  lasten

Apparaatskosten 

1.099

1.060

1.060

1.060

Totaal overige lasten

1.099

1.060

1.060

1.060

Totaal lasten beleidsdoel 

5.249

5.010

4.810

4.753

Baten beleidsdoel

Saldo beleidsdoel ex reserves

5.249

5.010

4.810

4.753

Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023 en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma.

Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57