Aantal verkeersdoden en gewonden is laag

Meerjarendoelen

5.4.3

Verkeerseducatie en -voorlichting is beter

Het aanbieden van verkeerseducatie en -voorlichting is een cruciaal instrument in het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Educatie en voorlichting heeft een preventieve functie. Doel is het aanleren van vaardigheden en het verbeteren van kennis, inzicht en houding om veilig aan het verkeer deel te kunnen nemen.

Deze aanpak maakt verkeersdeelnemers bewust van hun status, kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid in het verkeer. Gebrek hieraan zien we als verkeersveiligheidsrisico’s. Daarom biedt de provincie Utrecht permanent verkeerseductie- en voorlichting aan.

We realiseren een breed basisprogramma verkeerseducatie voor 0- tot 15-jarigen, jonge bestuurders en ouderen. We sluiten aan bij de vier landelijke verkeersveiligheidscampagnes: BOB, MONO, Fietsverlichting en Snelheid. Als provincie verzorgen wij de regionale doorvertaling van deze campagnes en faciliteren de Utrechtse gemeenten met campagnemiddelen. We bieden voor gemeenten daarnaast de flexibiliteit om ook regionale campagnes, educatie of voorlichting aan te vragen die aansluiten bij regionale thema’s. Voorwaarde is dat het pakket onderdeel uitmaakt van de Toolkit van het KpVV/CROW.

 Beoogd resultaat 2021

  • We bereiken tenminste 50% van alle scholen met onze educatieprojecten-/producten
  • We bereiken risicogroepen beter door een vernieuwde communicatie-/campagnestrategie
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57