Aantal verkeersdoden en gewonden is laag

Meerjarendoelen

5.4.4

De verkeershandhaving is frequenter en sterker

Verkeershandhaving vermindert risicovol verkeersgedrag en is daarom een belangrijk middel in een effectief verkeersveiligheidsbeleid. Handhaving heeft een effect op degene die de bekeuring krijgt. Daarnaast gaat er een preventieve werking vanuit, omdat een hogere (subjectieve) pakkans leidt tot minder verkeersovertredingen. Meer verkeershandhaving versterkt de naleving van verkeersregels en dus de verkeersveiligheid.

Verkeershandhaving richt zich op vijf risicovolle gedragingen: afleiding, roodlichtnegatie, alcohol- en drugsgebruik in het verkeer en een te hoge snelheid (VARAS-feiten). Deze prioriteiten komen overeen met de risicovolle gedragingen zoals genoemd in het SPV 2030. Om de verkeersveiligheid in onze provincie te verbeteren, is het noodzakelijk de verkeershandhaving te versterken.

Verkeershandhaving is een taak van de politie in samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM).  De provincie Utrecht valt samen met de provincie Flevoland en de regio Gooi- en Vechtstreek onder de Regionale Eenheid van de politie Midden-Nederland. De Leidraad Verkeershandhaving bevat de kaders voor het verkeershandhavingsplan van de politie. Naast Team Verkeer, dat planmatig handhaaft, kunnen ook de basisteams zich inzetten voor verkeershandhaving. De inzet van de basisteams komt ter sprake in de lokale driehoek (OM, politie, burgemeester). Wij maken ons hard voor een actueel handhavingsplan voor de komende jaren en werken actief samen met gemeenten, politie en OM om het effect van verkeershandhaving te versterken. Hiervoor zet de provincie in op een regionaal verkeersveiligheidsoverleg, waarin onder andere verkeershandhaving op de agenda staat.

Beoogd resultaat 2021

  • We hebben de politie minimaal 12 keer ondersteund bij de handhaving op snelheid, alcohol en afleiding
  • We hebben een effectieve regionale overlegstructuur met alle Utrechtse wegbeheerders, politie en OM om de verkeershandhaving regionaal te versterken
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57