Beleidsdoelen

De waterveiligheid en klimaatadaptatie

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

1.062

1.072

1.072

1.072

Materiële lasten

1.375

1.830

2.055

614

Baten

-

-

-

-

Totaal Baten

Saldo beleidsdoel excl. reserves

2.437

2.902

3.127

1.686

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57