Beleidsdoelen

De waterveiligheid en klimaatadaptatie

3.1

De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd

Ook in Utrecht hebben we te maken met de gevolgen van het veranderende klimaat. Dat het weer verandert heeft positieve aspecten, maar ook grotere risico’s. Om Utrecht nu en in de toekomst een leefbare plek te laten blijven, moeten we rekening houden met een grotere kans op overstromingen, langere periodes van droogte, meer hitteproblemen en vaker hevige neerslag. De komende jaren zetten we in op het verhogen en verstevigen van de Lekdijk, op beleidsaanpassing en op het stimuleren van maatregelen voor een klimaat-adaptieve provincie. Dit laatste gebeurt door middel van het binnenkort door PS vast te stellen Programma Klimaatadaptatie: “Op weg naar een klimaatbestendig Utrecht”, voor de periode 2020-2023.  

schaal x € 1.000
Lasten € 2.437
Baten € 0
Saldo € 2.437
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57