Beleidsdoelen

Hoge kwaliteit, diversiteit knooppunten

5.2

Knooppunten hebben een hoge kwaliteit en bieden een grote diversiteit van reisvoorzieningen

Provincie en gemeenten spannen zich samen met andere betrokken partijen in om de kwaliteit van de knooppunten te verbeteren, daarmee de netwerken voor auto, trein, tram, bus en fiets te verbinden en het ruimtelijke en economische potentieel van de locaties optimaal te benutten. De ontwikkeling van knooppunten is essentieel om de groei van inwoners en werkgelegenheid aan te kunnen.

schaal x € 1.000
Lasten € 2.075
Baten € 0
Saldo € 2.075
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57