Hoge kwaliteit, diversiteit knooppunten

Meerjarendoelen

5.2.1

De uitvoering van knooppuntontwikkeling in partnerschap gaat vaker en beter

Op de knooppunten die essentieel zijn voor het functioneren van het mobiliteitsnetwerk en die van betekenis zijn voor de economische kerngebieden, streven we naar een hogere kwaliteit en diversiteit van reisvoorzieningen. Daarbij gaat het om het vervoeraanbod (de dienstregeling) maar ook om de beschikbaarheid van fiets- en autoparkeerplaatsen alsmede voorzieningen om het wachten en verblijven op een knooppunt te veraangenamen.

Beoogd resultaat 2021

  • Reisvoorzieningen van en naar de knooppunten zijn verbeterd of tenminste op peil gebleven. Dit resultaat hangt af van de mogelijkheden van de andere netwerken. Met name de mate waarin het vervoeraanbod (de dienstregeling) in het post-corona-tijdperk gecontinueerd kan worden.
  • Het aantal gebruikers van de voorzieningen bij knooppunten is toegenomen; dit hangt af van het aanbod aan reismogelijkheden
  • De reizigersbeleving van de knooppunten is verbeterd
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57