Hoge kwaliteit, diversiteit knooppunten

Meerjarendoelen

5.2.2

Het aantal verbetermaatregelen voor knooppunten is groter (met gerichte subsidies)

Om de kwaliteit van knooppunten te verbeteren, nemen wij deel aan projecten van derden of treden wij op als trekker in de voorbereiding.

Het gaat om ontwikkelingen voor de middellange termijn, die wellicht niet direct tot snelle uitvoering van maatregelen leiden, maar waarbij sprake is van een samenhangende gebiedsontwikkeling (o.a. met het programma Binnenstedelijke ontwikkeling). Op dit moment is de potentie van diverse knooppunten nog in nader onderzoek. De vermoedelijke locaties zijn: Woerden, Veenendaal-de Klomp, Veenendaal Centrum en Amersfoort Schothorst.

Op basis van de inventarisatie van knooppunten in het uitvoeringsprogramma, werkt de provincie aan een voorstel voor quick-wins om daar samen met de stakeholders invulling aan te geven. Het gaat om het vinden van relatief eenvoudige aanpassingen die tot een zichtbare verbetering leiden. Een eerste verkenning is inmiddels gestart. In de eerste helft van 2021 stellen we een overzicht met quick-wins op. In de tweede helft besluiten we voor drie van deze locaties over de concrete uitvoering (subsidie-beschikking).

Beoogd resultaat 2021
·   De provincie participeert in de ontwikkeling van vier knooppunten
·   Opstellen overzicht met quick-wins
·   Voor drie locaties besluit over concrete uitvoering (subsidiebeschikking)

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57