Hoge kwaliteit, diversiteit knooppunten

Meerjarendoelen

5.2.3

De ruimtelijke programmering is beter gekoppeld aan modaliteiten

De provincie wil zorgen voor de ontwikkeling van een integraal programma voor extra bebouwing gekoppeld aan de ontwikkeling van het (hoogwaardige) OV-net. Dit is nog in de opstartfase. Ons doel is te komen tot een plan van aanpak in 2021 en in 2022 tot bestuurlijke afspraken met partners voor het uitvoeren van het programma.

Beoogd resultaat 2021

  • Het plan van aanpak voor de ontwikkeling van een integraal programma is in de eerste helft van 2021 gereed.
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57