Beleidsdoelen

Hoge kwaliteit, diversiteit knooppunten

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

650

632

632

632

Materiële lasten

1.425

1.425

1.425

3.925

Baten

-

-

-

-

Totaal Baten

Saldo beleidsdoel excl. reserves

2.075

2.057

2.057

4.557

De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023

Bijdragen Knooppunten

1.000

1.000

1.000

3.500

Beleidsuitvoering Knooppunten

425

425

425

425

Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 

1.425

1.425

1.425

3.925

Overige  lasten

Apparaatskosten 

650

632

632

632

Totaal overige lasten

650

632

632

632

Totaal lasten beleidsdoel 

2.075

2.057

2.057

4.557

Baten beleidsdoel

Saldo beleidsdoel ex reserves

2.076

2.057

2.057

4.557

Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023 en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma. Bij de begroting 2021 is een temporisering afgesproken.

Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57