Het provinciale netwerk is sterk

Meerjarendoelen

5.1.4

Monitoring en evaluatie van (vaar)wegen zijn beter en vinden frequenter plaats

De acties die onderdeel zijn van deze actielijn zijn verweven in de andere meerjarendoelen. We maken onderscheid tussen proces/project-evaluatie en technische (data)evaluatie. Voor de technische evaluatie is monitoring nodig. Hierbij is vooral sprake van data-inwinning. Dagelijkse monitoring (veiligheidsschouw van de weginspecteur) is meegenomen in de actielijn beheer en onderhoud.

Ten behoeve van een goede monitoring en evaluatie meten wij
1. onderhoudstoestand van de weg
2. beschikbaarheid van de weg
3. aantal voertuigverliesuren
4. gemiddelde reistijd spits ten opzichte van buiten de spits
5. betrouwbare reistijden tijdens spits
6. bereikbaarheidsindicator auto met bestemming economische kerngebieden

Indicator 1: we rapporteren jaarlijks de onderhoudstoestand van de weg over het jaar ervoor. We hanteren kwaliteitsniveau B en streven ernaar dat 95% daaraan voldoet.
Indicator 2: we maken per traject de beschikbaarheid van de weg inzichtelijk naar de tijdsduur dat we de weg voor wegwerkzaamheden afsluiten; afsluiting door incidenten tellen we dus niet mee. We zetten een jaar af tegen het gemiddelde van de afgelopen jaren.
Indicatoren 3 tot en 6: deze indicatoren verzamelen we en houden we bij via het dataverzamelplatform in de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Hieruit genereren we jaarlijks rapportages.  

Beoogd resultaat 2021
•   Monitoring van de 6 indicatoren

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57