Beleidsdoelen

Bodem- en grondwatersysteem is schoon

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

1.040

957

957

957

Materiële lasten

1.440

1.440

1.440

1.380

Baten

-1.394

-1.394

-1.394

-1.334

Totaal Baten

-1.394

-1.394

-1.394

-1.334

Saldo beleidsdoel excl. reserves

1.086

1.003

1.003

1.003

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57