Beleidsdoelen

Kwaliteitsnet goederenvervoer op orde

5.5

Het kwaliteitsnet goederenvervoer is op orde en sluit goed aan op de behoeften van gebruikers

Ons doel is goederenvervoer slimmer, efficiënter en schoner te maken. Dat leidt tot minder overlast voor de omgeving, een vlottere doorstroming op provinciale wegen en schoner en efficiënter vervoer van goederen. Daarom gaan we het kwaliteitsnet goederenvervoer verder ontwikkelen en gemeenten en marktpartijen ondersteunen, door kennis over goederenvervoer te ontwikkelen en te delen. Wij analyseren de externe veiligheid (vervoer gevaarlijke stoffen) rondom auto-, spoor- en waterwegen. Ook willen we het goederenvervoer verduurzamen, door onder meer het realiseren van clean energy hubs langs goederencorridors te faciliteren, initiatieven met elkaar te verbinden (koppelkansen) en het stimuleren van modal shift (van weg naar water, van vies naar schoon en door bundeling) én door het goede voorbeeld te geven

schaal x € 1.000
Lasten € 1.114
Baten € 0
Saldo € 1.114
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57