Kwaliteitsnet goederenvervoer op orde

Meerjarendoelen

5.5.2

Het monitoren van externe veiligheid is beter

Als provincie hebben we een rol bij het bewaken van de externe veiligheid rondom auto-, spoor- en waterwegen. Gemeenten wijzen (op grond van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen) de wegen aan waarover vrachtwagens met gevaarlijke stoffen mogen rijden. Wij hebben (op grond van diezelfde wet) een coördinerende taak. We beperken het transport van gevaarlijke stoffen in de bebouwde kom door een provincie-dekkende gemeentelijk routering in stand te houden. Om de vijf jaar worden telgegevens over het vervoer van gevaarlijke stoffen verzameld; hiermee stellen we een risicoanalyse op en zorgen voor verwerking van de resultaten in een risicoregister.

Beoogd resultaat 2021

  • in 2021 zijn geen acties en resultaten gepland.
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57