Kwaliteitsnet goederenvervoer op orde

Meerjarendoelen

5.5.3

Het goederenvervoer is duurzamer

Met de activiteiten in het kader van duurzamer goederenvervoer leveren we een bijdrage aan de Uitvoeringsagenda Schone Lucht 2018-2022. Daarnaast geven we invulling aan de regionale uitwerking van het Klimaatakkoord voor de onderdelen schoon goederenvervoer door het gebruik van alternatieve brandstoffen, schone binnenvaart en zero-emissie in de stadsdistributie te stimuleren.

Beoogd resultaat 2021

  • Opstellen van een aanpak hoe we de goederenstromen en stadsdistributie in de provincie kunnen verduurzamen
  • Opstellen van een aanpak hoe we de positieve aspecten van binnenvaart kunnen stimuleren en de negatieve aspecten kunnen minimaliseren
  • Opstellen van een aanpak op de realisatie van een netwerk van vulpunten voor alternatieve brandstoffen voor goederenvervoer nabij de goederencorridors weg en water en het stimuleren van modal shift (van weg naar water, van vies naar schoon en door bundeling).
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57